14: Strefa niebezpieczna

You must first complete 1: Instrukcje bezpieczeństwa before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym  liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może  wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać  przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. Podstawa prawna: „Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących.

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Transport pionowy, żurawie i wciągarki - przewodnik