Szkolenie dla hakowych i sygnalistów: Test końcowy

You must first complete 1: Instrukcje bezpieczeństwa before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

W teście znajduje się 20 pytań jednokrotnego wyboru. Aby ukończyć Szkolenie dla hakowych i sygnalistów z oceną pozytywną, należy zdobyć 85% poprawnych odpowiedzi z poniższego testu. Po ukończeniu kursu zobaczysz swój wynik i będziesz mógł przejrzeć swoje odpowiedzi. Powodzenia! ROZPOCZNIJ QUIZ

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Test kończący szkolenie