25: Transport materiałów wielkogabarytowych

You must first complete 1: Instrukcje bezpieczeństwa before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Rury o średnicy 400 mm i większe oraz rury w wiązkach – prace można przeprowadzić przy pomocy żurawia, do  tego celu należy użyć zawiesia dwucięgnowego i trawersy z dwoma cięgnami z miękkiej liny, np. bawełniano – konopnej. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchowych.

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Transport pionowy, żurawie i wciągarki - przewodnik