26: Kosze / nosze ratownicze

You must first complete 1: Instrukcje bezpieczeństwa before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Nosze transportowe używane są do ewakuacji osób poszkodowanych z trudno dostępnych miejsc na budowie.

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Transport pionowy, żurawie i wciągarki - przewodnik