7: Obowiązki hakowego podczas transportu

You must first complete 1: Instrukcje bezpieczeństwa before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Naprowadzać ciężar na miejsce przeznaczenia w ostatniej fazie transportu stosując maksymalnie bezpieczne metody Stosować prawidłowy kąt rozwarcia  zawiesi (maksymalny kąt rozwarcia zawiesi – 120°). Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu  przełożonemu a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w  jakim nastąpił wypadek.

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Transport pionowy, żurawie i wciągarki - przewodnik