8: Obowiązki sygnalisty podczas transportu ładunku

You must first complete 1: Instrukcje bezpieczeństwa before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

§7.1. Sygnalista i operator żurawia w trakcie pracy żurawia  komunikują się w sposób zrozumiały za pomocą urządzenia komunikacyjnego. §8.1. Sygnalista określa drogę przemieszczanego ładunku,  obserwuje ładunek w trakcie transportu i wydaje  odpowiednie polecenia. 2. W przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej  sygnalista wstrzymuje prace transportowe i ostrzega  przed zagrożeniem. Podstawa prawna: „Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z […]

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Transport pionowy, żurawie i wciągarki - przewodnik