9: Komunikacja sygnalista – operator

You must first complete 1: Instrukcje bezpieczeństwa before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

§7.1. Sygnalista i operator żurawia w trakcie pracy żurawia  komunikują się w sposób zrozumiały za pomocą urządzenia  komunikacyjnego. 2. W przypadku awarii urządzenia komunikacyjnego, o którym  mowa w ust. 1, sygnalista porozumiewa się z operatorem żurawia  przy użyciu sygnałów ręcznych, o których mowa w § 22 załącznika  nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki […]

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Transport pionowy, żurawie i wciągarki - przewodnik