Lekcja 1: Hierarchia aktów prawnych

Please sign up for the course before starting the lesson.

Każdy akt prawny niższego rzędu musi być zgodny z aktem prawnym wyższego rzędu. Konstytucja Ratyfikowane umowy prawa międzynarodowego Ustawy Rozporządzenia Układy zbiorowe pracy, regulaminy

Back to: Kurs BHP > Instruktaż ogólny