Lekcja 2: Podstawowe pojęcia prawa pracy

You must first complete Lekcja 1: Hierarchia aktów prawnych before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) Art.1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art.2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,  mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Art.3. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także  osoba […]

Back to: Kurs BHP > Instruktaż ogólny