Kurs BHP

Jednym z obowiązków pracodawcy, który wynika z Kodeksu Pracy (Art. 94, pkt 4) jest przeprowadzanie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia BHP są niezwykle ważne, aby przekazać pracownikom wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie prezentację, której celem jest zaznajomienie Cię  m.in. z:

  • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy i w regulaminach pracy,
  • przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
  • podstawowymi przepisami ochrony przeciwpożarowej
  • zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej.

Aby rozpocząć kurs naciśnij poniższy przycisk, po czym przejdź do pierwszej lekcji.

Instruktaż ogólny

Test końcowy