19: Metody zabezpieczeń podczas transportowania ładunku

You must first complete 1: Instrukcje bezpieczeństwa before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Metoda podwójnego obwiązania ładunku nie wymaga dodatkowego pasa spinającego. W tym przypadku niezbędne są pasy transportowe o odpowiedniej długości.

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Transport pionowy, żurawie i wciągarki - przewodnik