18: Podesty rozładunkowe (wysuwnice)

You must first complete 1: Instrukcje bezpieczeństwa before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Do transportu materiałów należy  stosować systemowe podesty  transportowe (wysuwnice). Podesty transportowe starego  typu nie posiadają połączeń  stężających podpory stropowe.  Wskutek tego nie są odporne na  uderzenie siłą poziomą w bok  wysuwnicy (mogą stracić  stabilność).

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Transport pionowy, żurawie i wciągarki - przewodnik