27: Niewłaściwe praktyki w transporcie pionowym

You must first complete 1: Instrukcje bezpieczeństwa before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Transport żurawiem nieuzbrojonych pozostałości betonu z umieszczonymi w niej strzemionami grozi upadkiem z wysokości materiału i jest zabroniony.

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Transport pionowy, żurawie i wciągarki - przewodnik