Lekcja 8: Ochrona pracy kobiet

You must first complete Lekcja 1: Hierarchia aktów prawnych before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Artykuły zapewniające ochronę zdrowia kobiet w ciąży Zakaz zatrudniania kobiet w  ciąży w wymiarze dobowym  przekraczającym 8h, w  godzinach nadliczbowych i w  porze nocnej (art 178 KP) Prawo do urlopu  macierzyńskiego  (art.180KP) Zakaz delegowania kobiet w  ciąży, bez jej zgody, poza  stałe miejsce pracy (art. 178  KP) Prawo do przerw w  pracy na karmienie  dziecka […]

Back to: Kurs BHP > Instruktaż ogólny