Lekcja 20: Ogólne zasady przebywania na terenie szpitala w czasie pandemii COVID-19

You must first complete Lekcja 1: Hierarchia aktów prawnych before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Podczas przebywania na terenie szpitala należy stosować się do poniższych tablic informacyjnych  oraz komunikatów wydawanych na wewnętrznej stronie internetowej Szpitala*. *  https://jakosc.uck.pl/index.php/9-strona-glowna/1695-koronawirus

Back to: Kurs BHP > Instruktaż ogólny