2: Operator żurawia

You must first complete 1: Instrukcje bezpieczeństwa before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

§3. Operatorem żurawia może być osoba, która: ukończyła 18 lat i posiada ważne zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi  żurawia uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania  kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń  technicznych; posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku. §4. Sygnalistą albo hakowym może być osoba, która […]

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Transport pionowy, żurawie i wciągarki - przewodnik