11: Po zakończeniu pracy hakowy powinien

You must first complete 1: Instrukcje bezpieczeństwa before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Sprawdzić, czy wszystkie używane zawiesia oraz inny osprzęt pomocniczy (uchwyty itp.) nie są uszkodzone. Nie nadające się do użytkowania zawiesia i osprzęt wycofać do złomowania. Uporządkować zawiesia oraz inne pomoce transportowe i  składować je  w przeznaczonym na ten cel miejscu.

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Transport pionowy, żurawie i wciągarki - przewodnik