12: Podkłady systemowe

You must first complete 1: Instrukcje bezpieczeństwa before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Przed rozpoczęciem pracy należy przeprowadzić  weryfikację podłoża, na którym będzie posadowiony  żuraw oraz zachowania bezpiecznych odległości od krawędzi wykopu. Niewłaściwe podparcie żurawi mobilnych Brak podkładów pod stopami  żurawia lub luzem położone  kantówki grożą utratą  stabilności i przewróceniem  się żurawia. Utrata stateczności żurawia Takie zagrożenie może być następstwem: złego posadowienia żurawia np. braku podkładów pod podpory […]

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Transport pionowy, żurawie i wciągarki - przewodnik