21: Transport gazów technicznych

You must first complete 1: Instrukcje bezpieczeństwa before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Transport butli z gazami technicznymi powinien się odbywać tylko w specjalnych koszach. Zabroniony jest transport  butli z obwiązaniem oraz uchwytem za kołnierz ponieważ grozi to uszkodzeniem butli lub wyrwaniem zaworu butli oraz wybuchem.

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Transport pionowy, żurawie i wciągarki - przewodnik