22: Transport silikatów

You must first complete 1: Instrukcje bezpieczeństwa before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Do transportu silikatów należy stosować specjalne widły lub chwytaki transportowe z dodatkowym łańcuchem zabezpieczającym lub siatką lub inny sposób zgodny z instrukcją producenta.

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Transport pionowy, żurawie i wciągarki - przewodnik