29: Transport podpór oraz elementów szalunkowych

You must first complete 1: Instrukcje bezpieczeństwa before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Kosze transportowe nie mogą być przeładowane. Podpory szalunkowe należy składować maksymalnie do wysokości stojaka oraz powinny być dodatkowo spięte  pasem.

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Transport pionowy, żurawie i wciągarki - przewodnik