30: Transport materiałów w otwartym koszu z pasem

You must first complete 1: Instrukcje bezpieczeństwa before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Materiały transportowane w otwartych  koszach powinny być dodatkowo spięte  pasem.

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Transport pionowy, żurawie i wciągarki - przewodnik