31: Transport rusztowań

You must first complete 1: Instrukcje bezpieczeństwa before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Ze względu na ryzyko odpadania na wysokości poszczególnych elementów, zabroniony jest transport żurawiem w całości lekkich wieżowych rusztowań jezdnych. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy dopuszcza taką możliwość producent i jest to ujęte w DTR.

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Transport pionowy, żurawie i wciągarki - przewodnik