23: Transport szalunków

You must first complete 1: Instrukcje bezpieczeństwa before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Transport szalunków powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta deskowań. Należy stosować haki oraz zawiesia transportowe zalecane przez producenta.

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Transport pionowy, żurawie i wciągarki - przewodnik