5: Wymagania dla sygnalisty i hakowego

You must first complete 1: Instrukcje bezpieczeństwa before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

§10. Sygnalista i hakowy używają w trakcie pracy  elementów odzieży lub wyposażenia, które są  widoczne z kabiny żurawia i które odróżniają ich  od pozostałych pracowników. Podstawa prawna: „Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. Hakowym lub Sygnalistą może zostać […]

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Transport pionowy, żurawie i wciągarki - przewodnik