4: Pozwolenie na podnoszenie

You must first complete 1: Instrukcje bezpieczeństwa before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Pozwolenie na podnoszenie wydawane POWINNO BYĆ przed rozpoczęciem robót przez  wyznaczonego na każdej budowie koordynatora lub osobę wskazana do nadzoru.

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Transport pionowy, żurawie i wciągarki - przewodnik