Lekcja 18: Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środki ochrony indywidualnej

You must first complete Lekcja 1: Hierarchia aktów prawnych before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca w celu przydzielenia odzieży i obuwia roboczego oraz  środków ochrony indywidualnej wprowadził „Regulamin przydziału odzieży i obuwia  roboczego, środków  ochrony indywidualnej”. 

Back to: Kurs BHP > Instruktaż ogólny