Lekcja 10: Choroby zawodowe

You must first complete Lekcja 1: Hierarchia aktów prawnych before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Art. 2351 KP – za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związki ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”. Wykaz chorób zawodowych znajduje […]

Back to: Kurs BHP > Instruktaż ogólny