Lekcja 11: Wypadki przy pracy

You must first complete Lekcja 1: Hierarchia aktów prawnych before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Czym jest wypadek przy pracy? Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w […]

Back to: Kurs BHP > Instruktaż ogólny