Lekcja 13: Leki cytostatyczne

You must first complete Lekcja 1: Hierarchia aktów prawnych before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Leki cytostatyczne – definicja Leki cytostatyczne są to leki stosowane przede wszystkich w terapii nowotworów, w transplantologii  do wywoływania immunosupresji, ale również w leczeniu niektórych chorób dermatologicznych i  reumatologicznych o podłożu autoimmunologicznym, gdzie mamy do czynienia z bardzo ciężkim ich  przebiegiem. Głównymi drogami ekspozycji są układ oddechowy i skóra (większość cytostatyków jest dobrze  absorbowana przez […]

Back to: Kurs BHP > Instruktaż ogólny