Lekcja 12: Wypadki w drodze do pracy i z pracy

You must first complete Lekcja 1: Hierarchia aktów prawnych before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Czym jest wypadek w drodze do pracy i z pracy ?  Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które  nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł  ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Wypadki w […]

Back to: Kurs BHP > Instruktaż ogólny