17: Transport materiałów sypkich oraz dźwigarów

You must first complete 1: Instrukcje bezpieczeństwa before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Transport odpadów i materiałów sypkich odbywa się za pomocą pojemników samowyładowczych. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby  pojemniki nie były przepełnione. Użytkowanie pojemników tylko zgodnie z instrukcją obsługi producenta. Codzienna kontrola stanu technicznego  pojemnika z uwzględnieniem szczególnym  zawiesi i urządzenia samo rozładowczego. Dźwigary powinny zostać dodatkowo spięte pasem. Dodatkowym zabezpieczeniem podczas transportu może być siatka.

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Transport pionowy, żurawie i wciągarki - przewodnik