13: Żurawie pracujące w zasięgu linii energetycznych

You must first complete 1: Instrukcje bezpieczeństwa before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

UWAGA Wszystkie linie napowietrzne i inne urządzenia elektryczne powinny być traktowane jako czynne, dopóki nie zostało jasno określone przez operatora linii, że są  one wyłączone i bezpieczne. Eksploatacja dźwignic o zmiennej lokalizacji w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych może odbywać się pod warunkiem zachowania dopuszczalnych odległości.

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Transport pionowy, żurawie i wciągarki - przewodnik