Lekcja 22: Pożar

You must first complete Lekcja 1: Hierarchia aktów prawnych before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Definicje Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Jest wymagana dla wszystkich obiektów i opracowywana jest indywidualnie dla obiektu zgodnie z  obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi oraz zawiera dokumentację graficzną w postaci schematów  ewakuacyjnych. Dla wszystkich obiektów które spełniają wymogi opracowano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. Zjawisko pożaru Pożar to niekontrolowany proces palenia w miejscu do tego celu nie przeznaczonym. Proces palenia Proces […]

Back to: Kurs BHP > Instruktaż ogólny