Lekcja 23: Udzielanie pierwszej pomocy

You must first complete Lekcja 1: Hierarchia aktów prawnych before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Art.2091.§1. Pracodawca jest obowiązany: zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników wyznaczyć pracowników do: udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie  udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony  przeciwpożarowej […]

Back to: Kurs BHP > Instruktaż ogólny