15: Praca żurawi w warunkach kolizyjnych

You must first complete 1: Instrukcje bezpieczeństwa before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

§16.1. W przypadku pracy żurawia w warunkach kolizyjnych,  stwarzających możliwość zetknięcia się żurawia albo ładunku z innym żurawiem lub obiektem, żuraw jest obsługiwany zgodnie z  opracowaną w tym zakresie instrukcją określającą: granice i oznakowanie strefy pracy oraz możliwej kolizji, wraz z rysunkiem; wskazanie zastosowanych środków zabezpieczających lub  ostrzegających przed pracą w strefie kolizyjnej; pierwszeństwo ruchu; […]

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Transport pionowy, żurawie i wciągarki - przewodnik