16: Zawiesia, haki, stężenia montażowe

You must first complete 1: Instrukcje bezpieczeństwa before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Zawiesiami nazywamy osprzęt pomocniczy  dźwignic hakowych służący do zawieszania,  obwiązywania lub podtrzymywania ładunku. Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) zawiesia Oznakowanie zawiesi Oznakowanie zawiesia powinno zawierać następujące dane: Nazwa producenta, Dopuszczalne Obciążenie Robocze (DOR/WLL) – liczone jako maksymalne, dopuszczalne obciążenie robocze dla  jednego cięgna w podnoszeniu  pionowym i przy kącie 45’ dla zawiesi  wielocięgnowych, Znak CE, Liczba cięgien, […]

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Transport pionowy, żurawie i wciągarki - przewodnik