Lekcja 5: Prawa i obowiązki osób kierującymi pracownikami

You must first complete Lekcja 1: Hierarchia aktów prawnych before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Podstawowe obowiązki: Organizować stanowiska pracy zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa pracy. Złożenie zapotrzebowania na dostarczenie  środków ochrony indywidualnej dla pracowników  narażonych na niebezpieczne czynniki środowiska  pracy. Zapewnienie odpowiedniego stanu pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego dla pracowników. Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego  podczas szkolenia wstępnego nowo  przyjmowanego pracownika. Podstawowe prawa: Wymaganie od pracowników przestrzegania  przepisów i zasad BHP. […]

Back to: Kurs BHP > Instruktaż ogólny