Lekcja 4: Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

You must first complete Lekcja 1: Hierarchia aktów prawnych before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Podstawowe prawa pracownika: Umowa o pracę. Wynagrodzenie za pracę. Zakaz dyskryminacji. Prawo do odpoczynku. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Podstawowe prawa pracodawcy: Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Ukaranie karą upomnienia, nagany lub  pieniężną pracowników nie respektujących  przepisów BHP i Ppoż. Dochodzenie odszkodowania od pracownika, który naruszył zasady konkurencji. Żądania od pracownika starającego się o  […]

Back to: Kurs BHP > Instruktaż ogólny