Lekcja 16: Zasady poruszania się po terenie

You must first complete Lekcja 1: Hierarchia aktów prawnych before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Na terenie szpitala : Obowiązuje ruch prawostronny. Obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego. Podczas poruszania się po korytarzach wewnętrznych szpitala zwrócić szczególną uwagę na  znaki ostrzegawcze „ Uwaga śliska podłoga”. Podczas poruszania się po schodach trzymać się poręczy. Piesi poruszają się po chodnikach oraz wyznaczonych chodnikach zastępczych (podczas  prowadzenia prac budowlanych na terenie ), Zachować szczególną […]

Back to: Kurs BHP > Instruktaż ogólny